۳۰ اسفند ۱۳۹۱

بهاری باشید ..

بهار هرگز نمی میرد .. کمرنگ می شود .. گم می شود .. ساکت می شود .. اما هرگز تسلیم نمی شود .. زیر پوسته سرد خاک به انتظار می نشیند .. قوایش را جمع می کند و هربار با شکوه تر ظاهر می شود .. خاموش نمی شود .. با سختی با تلاش شکوفه های ریز در تنه تنومند درختان .. با همت جوانه های ظریف از تن سیاه خاک آرام آرام می شکفد .. صبر می کند .. رشد می کند .. بزرگ می شود .. زندگی می شود و به بقیه زندگی می دهد .. بهاری باشید ..

2 comments:

Omid RAD گفت...

سال نو مبارک
سالی پر از خوشبختی و سلامتی و موفقیت براتون آرزو دارم

Nasser Lorestani گفت...

سال نو شما مبارک :)